Posvícení 1974 Horní řada zleva: Josef Kříž, Zdeněk Tomáš, Josef Voženílek, Miroslav Šafařík, Jan Gabriel Spodní řada zleva: František Kratochvíl, Vlastimil Truhlář, Zdeněk Bauer, Luděk Vávra, Jaroslav Dařbuján, Josef Uher

Posvícení 1974 Horní řada zleva: Josef Kříž, Zdeněk Tomáš, Josef Voženílek, Miroslav Šafařík, Jan Gabriel                Spodní řada zleva: František Kratochvíl, Vlastimil Truhlář, Zdeněk Bauer, Luděk Vávra, Jaroslav Dařbuján, Josef Uher