Dotace

Čerpané dotace:

Provoz a údržba 2022 čj. NSA-0058/2020/A/120 ve výši 39 281,40 Kč