Dotace

Čerpané dotace:

Můj klub 2022 čj.NSA-MK22-00216/2021/MK22/3 ve výši 140,490,00 Kč
 
Provoz a údržba 2022 čj. NSA-0058/2020/A/120 ve výši 39 281,40 Kč
 
Můj klub 2023 čj. NSA- 0058/2020A/136 ve výši 202 176,00 Kč